Overslaan en naar de inhoud gaan

lezen

Inclusie en diversiteit

Binnen KPMG moet iedereen een plek hebben waar je het beste uit jezelf kan halen. Daarom streven we naar een inclusieve werkcultuur en -omgeving waarin je jezelf kunt zijn, gewaardeerd voelt en verschil kan maken.

Inclusie en diversiteit leiden tot meer vertrouwen, meer groei en helpen ons op te komen voor wat juist is. Samenwerken binnen een inclusief en divers team leidt ook tot meer innovatie en betere resultaten. Kortom, meer succes op team- en persoonlijk niveau. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor KPMG. Lees hieronder meer over inclusie en diversiteit binnen KPMG Nederland.

66

verschillende nationaliteiten

8

diversiteits- evenementen per jaar

5

diversiteits- gemeenschappen

Hoe werken wij aan diversiteit en inclusiviteit?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zichtbaarheid van (gender) diversiteit

KPMG Inclusive is ons interne netwerk van en voor vrouwen binnen organisatie KPMG. Dit netwerk zorgt voor het zichtbaar blijven van het thema (gender) diversiteit en biedt daarnaast een inspirerend platform voor netwerken en het delen van kennis.

Aandacht voor verschillende culturen en internationale achtergronden

Het Cultural & International Diversity Network focust zich op de instroom, retentie en het vergroten van promotiekansen voor collega’s met een andere culturele of Internationale achtergrond. Daarnaast vieren we festiviteiten uit verschillende culturen. Honderden van onze collega's hebben deelgenomen aan 'Ramadan voor een dag' of deden mee aan het Diwali-evenement. Ook kan één christelijke feestdag worden ingeruild voor een feestdag uit een andere cultuur. Zo kan je, bijvoorbeeld, een vrije Pinksterdag inruilen om vrij te zijn met het Suikerfeest.

Stimuleren van in- en doorstroom van multicultureel talent

We werken samen met Agora, een netwerkorganisatie die zich richt zich op het organiseren van bijeenkomsten, empowerment events, CEO-ontbijtsessies en mentorprogramma’s. Het doel is het bevorderen van de in- en doorstroom van multicultureel talent binnen de deelnemende organisaties uit het netwerk. Met evenementen en empowermentsessies trekken zij vanuit de hele wereld professionals aan. Ze zorgen voor verbinding en bewustwording onder de verschillende professionals en organisaties op dit thema en voegen waarde toe aan hun programma’s.

Aandacht voor de acceptatie van de LGBTQ+ community

Bij KPMG is lesbisch, homo, biseksueel en transgender (LGBTQ+) talent welkom! Het KPMG Pride netwerk zet zich in om acceptatie en bewustzijn met betrekking tot LGBTQ+ collega’s te bevorderen. Daarnaast werken we samen met Workplace Price, een internationaal platform waarmee KPMG zich inzet voor meer LGBTQ+ inclusie op de werkvloer.

Stimuleren van de instroom van talent met een handicap of chronische ziekte

In samenwerking met Onbeperkt aan de Slag, IT-Vitae en Specialisterren vindt KPMG talentvolle kandidaten met een arbeidsbeperking voor zowel Assurance, Advisory als Business Services. Dit is een programma ter ondersteuning van de duurzame acceptatie van medewerkers met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast werken we samen met organisaties die de werving van IT-specialisten met een autismespectrumstoornis bevorderen.

"We hebben een morele plicht om mensen volledig gelijke kansen te geven."

Onze CEO Stephanie Hottenhuis vertelt in een interview met Opzij Magazine meer over diversiteit en inclusie binnen KPMG Nederland.
Lees het interview hier.

Stephanie Hottenhuis - CEO KPMG Nederland