Overslaan en naar de inhoud gaan

Online Privacy Statement

Datum laatst gewijzigd: 20 mei 2022

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd te waarborgen. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en op veilige wijze. Dit Online Privacy Statement heeft betrekking op de Werken bij KPMG website van KPMG Nederland. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij via de website persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen en hoe KPMG omgaat met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het recruitmentproces. Voor informatie over het verwerken van persoonsgegevens door KPMG in het kader van de (algemene) KPMG NL website kunt u het KPMG NL Privacy Statement raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij meestal samen met de KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

Binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. zo veel mogelijk belast met de naleving van de privacywetgeving, waaronder de informatieplicht en de uitoefening van rechten. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij?

KPMG verwerkt persoonsgegevens als u onze website bezoekt en gedurende het recruitmentproces. Bijvoorbeeld doordat u solliciteert op een functie of u aanmeldt voor een event.
KPMG verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn. Extra persoonsgegevens worden alleen verzameld als u daarvoor toestemming geeft.

De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als u onze website bezoekt en gedurende het recruitmentproces:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Inloggegevens
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie
 • Arbeidsverleden/cv (bij solliciteren of via het KPMG & Me Dashboard)
 • Afstudeerdatum
 • LinkedIn URL
   

De KPMG-website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites van KPMG-organisaties buiten Nederland. Op deze andere websites is dit Online Privacy Statement niet van toepassing, maar gelden andere privacyverklaringen. We raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te bekijken, zodat u steeds weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

KPMG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gedurende het recruitmentproces worden persoonsgegevens verwerkt met al doel het vinden van geschikte kandidaten voor KPMG.
 • Wij gebruiken door u verstrekte informatie over uw voorkeuren om uw gebruikservaringen te personaliseren.
 • Als u ons vraagt naar informatie over KPMG dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw vraag.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het op-/uitbouwen van uw profiel, eventueel gecombineerd met reeds beschikbare data over u, waarna we u bijvoorbeeld kunnen benaderen in het kader van recruitment.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw bezoek aan onze website zoveel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om via uw gepersonaliseerde omgeving in het KPMG & Me Dashboard contact met u te houden. 
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen in het kader van uw sollicitatie bij KPMG.
   

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), staat toe persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van één van de grondslagen opgenomen in de AVG. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dat op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van KPMG in de volgende gevallen:

 • Het vinden van geschikte kandidaten voor KPMG en onderhouden van contact met potentiele kandidaten.
 • Het managen van bestaande (potentiele) sollicitanten.
 • Het optimaliseren en/of personaliseren van content.
 • Het optimaliseren van onze bedrijfsvoering, zoals het standaardiseren van processen.
 • In het kader van privacy- of veiligheidsaudits.
   

Wij zullen bij een beroep op deze grondslag altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

Het is ook mogelijk dat u specifiek en expliciet toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens gedurende een jaar na sollicitatie te bewaren.  Of wanneer u een KPMG & Me Dashboard aanmaakt. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken via de link die is opgenomen in iedere e-mail die u van ons ontvangt, of door een e-mail te sturen naar KPMG via Recruitment@KPMG.nl.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken indien dit vereist is op grond van de wet.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt in het recruitmentproces?

In verschillende fasen van het recruitmentproces worden persoonsgegevens verwerkt, hieronder vindt u meer informatie daarover. Het doel voor deze verwerking is in alle gevallen het vinden van geschikte kandidaten voor KPMG.

Het werven van geschikte kandidaten
Gedurende het wervingsproces, wordt gezocht naar geschikte kandidaten door middel van direct search, talentpools en events.

Direct search

Via verschillende platforms, zoals LinkedIn, worden kandidaten benaderd. Met toestemming van een kandidaat worden profielen en contactgegevens opgeslagen. Gegevens worden een jaar nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven verwijderd, tenzij opnieuw toestemming wordt gegeven om gegevens een jaar te bewaren.

Talentpools

Kandidaten die geschikt lijken voor KPMG maar die niet direct in aanmerking komen voor een vacature of deelname aan een event worden toegevoegd aan de talentpool. KPMG vraagt toestemming aan deze kandidaten om hun gegevens daarvoor te bewaren, het gaat dan om contactgegevens, CV en motivatiebrief. Er wordt regelmatig contact onderhouden, bijvoorbeeld telefonisch of via mailings met interessante artikelen, vacatures of een uitnodiging voor een event. Gegevens worden een jaar nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven verwijderd, tenzij opnieuw toestemming wordt gegeven om gegevens een jaar te bewaren.

Events

Kandidaten kunnen zich via de website opgeven voor deelname aan een event dat wordt georganiseerd door KPMG. Daarbij worden contactgegevens, CV en motivatiebrief verstrekt. Gegevens van de kandidaat worden vier weken nadat het event heeft plaatsgevonden verwijderd, tenzij de kandidaat toestemming geeft om zijn gegevens gedurende een jaar te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd, tenzij de kandidaat opnieuw toestemming geeft om zijn gegevens een jaar te bewaren.

Sollicitatie
De sollicitatie kan uit meerdere onderdelen bestaan, waaronder de sollicitatie zelf, een online assessment, interviews en de contractaanbieding. Via vacatures op de website kan worden gesolliciteerd. Vacatures op externe websites leiden altijd terug naar de KPMG vacaturesite. Een kandidaat verstrekt bij een sollicitatie contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Het kan voorkomen dat KPMG de social media profielen van de kandidaat raadpleegt als onderdeel van de sollicitatieprocedure, denk hierbij aan LinkedIn of Facebookprofielen. Dit gebeurt alleen wanneer dat nodig en relevant is om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie bij KPMG. De gegevens van de kandidaten die binnenkomen tijdens de sollicitatie worden alleen gedeeld met de medewerkers betrokken bij de sollicitatie.

Online assessment

Een online assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De kandidaat maakt het assessment in de online omgeving van een extern assessmentbureau. Na afronding krijgt de kandidaat inzicht in de resultaten van het assessment en heeft de kandidaat de keuze deze resultaten door te sturen naar KPMG.

Interviews

Na het online assessment vinden de interviews met de kandidaat plaats. De gesprekspartners die aanwezig zijn bij het interview ontvangen de persoonsgegevens van de kandidaat (contactgegevens, CV, motivatiebrief en voor zover beschikbaar de uitslag van het assessment). De kandidaat krijgt na de interviews telefonisch terugkoppeling van de uitkomst. Deze terugkoppeling wordt ook opgeslagen.

Contractaanbieding

Na afronding van de interviews kan KPMG een aanbieding doen aan de kandidaat. In dit stadium vraagt KPMG een kopie van het legitimatiebewijs op om toe te voegen aan het dossier. KPMG is wettelijk verplicht om een kopie van het legitimatiebewijs te hebben.

Afgewezen kandidaten ontvangen bericht over hun afwijzing. De persoonsgegevens van afgewezen kandidaten worden maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd of geanonimiseerd, tenzij een kandidaat toestemming geeft om deze gegevens voor de periode van een jaar te bewaren. In dat geval worden na dit jaar de gegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat opnieuw toestemming geeft om zijn gegevens een jaar te bewaren.

KPMG & Me

U kunt online een KPMG & Me Dashboard aanmaken. Dit is een personaliseerde online omgeving, waarbinnen u op de hoogte kan worden gehouden van nieuws, evenementen en andere berichten met betrekking tot onderwerpen die uw interesse hebben. Hier worden ook mails over verzonden waarvoor u zich kunt uitschrijven middels de link die in iedere e-mail staat. Ook kunt u een CV uploaden. 

Het KPMG & Me Dashboard kan ook worden aangemaakt als u niet direct op een vacature solliciteert, of als er al een lopende sollicitatieprocedure is. Als u een KPMG & Me Dashboard heeft aangemaakt, worden eventuele sollicitaties daaraan gekoppeld. In het Dashboard kunt u dit ook zelf bekijken. 

Bij het aanmaken van het KPMG & Me Dashboard vragen wij uw toestemming om uw gegevens ten behoeve van het KPMG & Me Dashboard te mogen verwerken. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door het dashboard zelf online te verwijderen, of door een e-mail te sturen naar Recruitment@KPMG.nl. Het verwijderen van het KPMG & Me Dashboard heeft tot gevolg dat al uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd. Dat kan betekenen dat gegevens met betrekking tot een lopende sollicitatie ook worden verwijderd. Indien u uitsluitend het Dashboard wenst te verwijderen kunt u dat zelf doen via uw KPMG & Me account of door contact op te nemen met Recruitment via recruitment@KPMG.nl

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor sommige werkzaamheden maken we gebruik van diensten van derde partijen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van partijen die algemene IT-diensten leveren, zoals hosting en technisch onderhoud, en partijen die specifieke diensten leveren, zoals de registratie rondom door KPMG georganiseerde events en het uitzetten van assessments. In alle gevallen is er met de derde partij een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten, waarin onder andere een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd.

Daarnaast kan KPMG persoonsgegevens doorgeven aan andere KPMG-organisaties of aan externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. KPMG kan ook persoonsgegevens verwerken in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door KPMG van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving. 

KPMG moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.

KPMG zal geen persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de direct marketing-doeleinden van deze derden. 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie en daar worden opgeslagen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

KPMG heeft beveiligingsbeleid en ‑procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Naar ons beste kunnen wordt de toegang tot persoonsgegevens strikt beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken moeten zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de informatie geheim te houden. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

KPMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor heeft KPMG een intern bewaarbeleid opgesteld dat regelmatig bijgewerkt wordt.

In de paragraaf Hoe worden persoonsgegevens verwerkt in het recruitmentproces? van dit Online Privacy Statement, vindt u meer informatie over het bewaren van uw gegevens gedurende het recruitmentproces.

Worden cookies gebruikt?

KPMG maakt gebruik van cookies, web beacons en andere technieken om informatie te verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. 

Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst dat een website plaatst op uw computer, tablet of smartphone. Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Als we het in dit Online Privacy Statement hebben over ‘cookies’ dan bedoelen we cookies, web beacons, pixels en andere vergelijkbare technieken.

Op onze webpagina’s worden ook andere instrumenten of widgets van derde partijen gebruikt om aanvullende functionaliteit te verschaffen (zoals het bekijken van een video). Er wordt dan een cookie op uw apparaat geplaatst zodat u gemakkelijker gebruik kunt maken van de diensten van deze derden. Als u gebruikmaakt van instrumenten of widgets van derden, kan het zijn dat zij ook persoonsgegevens van u verwerken. Bekijk voor meer informatie daarover de privacyverklaring van de derde partij.

Op onze website kan een zogenoemde cookiebanner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Als u geen toestemming geeft dan plaatsen wij alleen functionele cookies (hiervoor is geen toestemming vereist, omdat deze geen inbreuk maken op uw privacy) en analytische cookies die privacyvriendelijk zijn ingesteld (ook hiervoor is geen toestemming nodig). Als extra maatregel hebben wij bovendien bij een aantal cookies standaard het IP-adres gemaskeerd.

Als u wel toestemming geeft plaatsen wij ook nog andere cookies, zoals tracking en social media cookies. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houd er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van de website te ervaren.

Hieronder vindt u informatie over de soorten cookies die op onze website worden gebruikt.

 

Type cookie Doel Omschrijving Verwijdering
Functionele cookies
Functionele cookies of technische cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan; dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld ook door onze website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.
Privacy-voorkeuren Deze cookies houden bij of u toestemming hebt gegeven. Blijvend na sessie
Verwijderd na 4 maanden.
Analytische cookies
Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen en hun aantal bijhouden, en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken. KPMG gebruikt de middels deze cookies verkregen informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren. Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics; informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal bijvoorbeeld nooit uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste deel van uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Privacybeleid van Google.
Analytisch Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de website verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype, marketingcampagnedata. Zo kunnen we gebruikmaken van cookies en scripts van Google om te meten hoe effectief onze content is en om beter aan uw interesses tegemoet te komen. Blijvend na sessie
Verwijderd na 2 jaar.
Tracking  cookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kan o.a. gerichte content zoals video’s, vacatures en events worden aangeboden. Voor het gebruiken van tracking cookies is de geïnformeerde toestemming van u als gebruiker vereist. Indien u deze cookies wilt accepteren, wordt u verzocht via de button akkoord te gaan.

Youtube-video

 

 

LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Om op onze website gebruik te kunnen maken van video’s van YouTube, worden door YouTube cookies van YouTube en eventueel andere derde partijen, waaronder Google en Doubleclick, geplaatst. Deze cookies worden niet door KPMG maar door deze derde partijen beheerd. 

Op onze website maken we ook gebruik van conversietracking door middel van LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag is een hulpmiddel dat wordt aangeboden door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Om deze conversietracking mogelijk te maken, is de LinkedIn Insight Tag in onze website geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw apparaat geplaatst. LinkedIn komt te weten dat u onze website hebt bezocht, en uw IP-adres wordt verzameld. Ook tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginaweergaven worden bewaard. Dit maakt het voor ons mogelijk om het gebruik van onze website statistisch te evalueren, zodat we onze website continu kunnen optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld achterhalen via welke LinkedIn-advertentie of -interactie u op onze website terecht bent gekomen. Met deze informatie kunnen we de weergave van onze advertenties optimaliseren.

Meer informatie over conversietracking kunt u vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595. We willen u erop wijzen dat LinkedIn-gegevens bewaard en verwerkt kunnen worden op een manier die het mogelijk maakt ze in verband te brengen met het profiel van de betreffende gebruiker. Ook willen we u erop wijzen dat LinkedIn de gegevens voor haar eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken. Lees voor meer informatie LinkedIns privacybeleid, op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Zie daarvoor het Privacy statement van YouTube, Google en Doubleclick

 

 

Via de volgende link kunt u LinkedIn ervan weerhouden om uw gebruiksgedrag te analyseren en om u op interesse gebaseerde aanbevelingen te laten zien: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

 

 

 

 

 
Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens te wijzigen, verwijderen, het gebruik te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en om uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te nemen met privacy@kpmg.nl. We zijn dan wel verplicht om uw identiteit te controleren. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Indien u een KPMG & Me Dashboard heeft aangemaakt kunt u deze rechten ook deels zelf uitoefenen, bijvoorbeeld door uw gegevens in het KPMG & Me Dashboard zelf aan te passen, of door het KPMG & Me Dashboard te verwijderen.

Heeft u vragen of klachten?

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd te waarborgen. Als u een verzoek of vraag hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wilt maken, stuur dan uw opmerking, vraag of bezwaar per e‑mail naar privacy@kpmg.nl.

KPMG heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail FG@kpmg.nl.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

KPMG kan dit Online Privacy Statement zo nu en dan aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de ‘datum laatst gewijzigd’, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Daarnaast zullen we een korte opsomming geven van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Verwijzingen in dit Online Privacy Statement naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen