Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporate Responsibility

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het verschil maken kan overal, maar een groot verschil maken kan kan op veel plekken, waarvan KPMG er één is. Of het nu gaat om complexe vraagstukken binnen onze controle- en advieswerkzaamheden, nadenken over de impact van klimaatverandering of het creëren van gelijke kansen voor jongeren. Wij helpen toonaangevende organisaties vooruit te kijken en de juiste duurzame keuzes te maken. Voor de maatschappij. Voor Nederland. Voor de wereld.

De KPMG purpose is: ‘ Inspire Confidence. Empower Change’, en staat centraal in ons denken en doen. In de complexe wereld waarin we leven is deze purpose nog nooit zo belangrijk geweest. We staan voor existentiële uitdagingen; het vertrouwen in de politiek neemt af en ongelijkheid neemt toe. Om nog maar te zwijgen van bosbranden, overstromingen en andere natuurrampen die verband houden met klimaatverandering. Oplossingen voor deze problemen vereisen samenwerking en de bereidheid om het goede te doen, ook als organisatie.

KPMG is vastberaden om een inclusieve en veilige werkplek te creëren, duurzame groei voor onze klanten en voor onze eigen organisatie te faciliteren, vertrouwen te geven aan de kapitaalmarkten om noodzakelijke innovaties te stimuleren, kansarmen in onze gemeenschappen sterker te maken en bij te dragen aan het beschermen van onze planeet.

Pro-bono-opdrachten

Wij zijn ervan overtuigd dat je een nog betere professional wordt wanneer je je bewust bent van de brede impact van onze dienstverlening op de maatschappij en het milieu. Daarom krijgt iedere collega via ons pro-bonoprogramma de ruimte om zich, tijdens werkuren, in te zetten voor een duurzame en eerlijke wereld.

Binnen het pro-bonoprogramma gebruiken we onze vaardigheden en expertise om stichtingen en sociale ondernemingen te ondersteunen bij het bereiken van hun strategische en operationele doelen. Hierdoor maken wij de meeste impact. Als KPMG-medewerker kun je meedoen aan KPMG-brede projecten, maar ook zelf organisaties aandragen die de kennis en kunde van KPMG goed kunnen gebruiken.

Milieu

Onze adviseurs en accountants zijn veel onderweg. Om onze CO2-uitstoot te verlagen, werken we hard aan een flexibel mobiliteitsbeleid. We verlagen drempels voor bijvoorbeeld elektrisch autorijden of fietsen en stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. Het milieumanagementsysteem van KPMG is ISO 14001-gecertificeerd; wij voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en streven er continu naar om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

Net Zero in 2030

Het KPMG-netwerk heeft als doelstelling om in 2030 Net Zero te zijn. Deze doelstelling ligt in lijn met wat The Science Based Targets initiative (SBTi) nodig acht om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Om Net Zero te bereiken moet onze CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd zijn (ten opzichte van 2019). Dit doen wij onder andere door in te zetten op het verduurzamen van ons wagenpark, het aanscherpen van ons vliegbeleid en het verduurzamen van onze gebouwen.

Anders Reizen

Begin 2020 heeft KPMG zich gecommitteerd aan de Anders Reizen Coalitie. De Coalitie heeft als doel de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van 2016). Inmiddels hebben 53 Nederlandse bedrijven zich al aangesloten bij de Coalitie. Bij KPMG is elektrisch rijden de standaard. Daarnaast zorgen we ervoor dat je makkelijk gebruik kunt maken van het ov en andere duurzame reisopties.

Onderwijs

Helaas is het niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend dat je de kans krijgt om je talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij vinden dat iedereen in Nederland de kans zou moeten krijgen om je eigen talent te ontdekken en te ontplooien. Daarom zetten wij ons in om gelijke kansen voor iedereen te creëren.

 Dat doen we op een aantal manieren: door samen te werken met organisaties zoals JINC, Petje af en IMC Weekendschool die zich inzetten om gelijke kansen te creëren voor kinderen; door ons eigen programma voor mbo-studenten en door pro-bonowerk te doen voor non-profitorganisaties zodat zij jongeren nog beter kunnen ondersteunen.

Als je bij KPMG werkt, draag je actief bij aan deze doelen door het inzetten van je kennis, vaardigheden, netwerk en resources voor de maatschappij.

De KPMG Jan Hommen Scholarship voor mbo-studenten

Via de Jan Hommen Scholarship kent KPMG een scholarship toe aan kwetsbare jongeren met een mbo-achtergrond. KPMG sponsort deze studenten voor een maximumperiode van vier jaar in de vorm van een beurs ter waarde van EUR 2.500 per jaar. Het selectietraject om tot de kandidaten te komen focust op hun talenten, ontwikkelpunten en motivatie. Wij dagen de jongeren uit zichzelf te hervinden, hun toekomst te visualiseren en hun dromen na te jagen. KPMG onderkent het belang van educatie en opleiding van deze groep, onder wie zich veel kwetsbare jongeren bevinden, door ze te helpen in te zien wat hun potentie is en welke mogelijkheden er zijn om hun kansen te benutten. De scholarship sluit aan op onze visie 'life-long learning' en het inzetten van onze kennis en kunde om de maatschappij blijvend te versterken.

Blog: Bij KPMG samenwerken aan een duurzame wereld

Organisaties moeten zich steeds meer verantwoorden voor hun impact op de omgeving en de samenleving. Als adviesorganisatie die adviseert over Environmental, Social en Governance (ESG), nemen we zelf ook onze verantwoordelijkheid. Titia Schutten, manager van het KPMG Corporate Responsibility (CR) Team, vertelt hoe ESG de rode draad vormt in haar werk én leven.

Lees meer

Heb je een carrière op het oog bij KPMG?

Nu je meer hebt gelezen over hoe wij ons inzetten voor een duurzame wereld, ben je misschien wel benieuwd naar onze vacatures. 

Bekijk onze vacatures

Benieuwd naar de mogeljkheden binnen onze andere vakgebieden? Ga naar: